Блумберг Адрија ТВ

Вештачка интелигенција: Може ли да ни избега од контрола?

Автор: Ирена Каревска

12 април 2024, 15:22

Новите технологии ги менуваат бизнис-моделите

Дигиталните вработени ќе го променат и пазарот на трудот

Но, освен придобивки, има и ризици – што кога ВИ ќе стане попаметна од нас?

Ирена Каревска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ