Финансии

Во пасивниот свет ловците на акции заработуваат дополнителни пари

Извор: Layan Odeh, Mathieu Dion,  Ye Xie

6 мај 2024, 07:14

Активниот пристап кон управувањето со пари сè уште може да го победи пазарот

Во пасивниот свет ловците на акции заработуваат дополнителни пари

Ilustracija: Travis Constantine - Bloomberg Businessweek

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria