За крај

Работи и биди среќен, особено ако си мал

Автор: Miro Soldić

22 април 2023, 08:00

Можат ли малите нации како нашите да најдат подобро место под светското економско сонце

Иако во сопствените земји сме познати како непродуктивни, дијаспората е доста успешна

Добро е да се биде платен многу, бидејќи повеќе се цени непотизмот

Работи и биди среќен, особено ако си мал

Depositphotos

Miro Soldić

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria