Вести

Дури и рецесија можеби нема да ја скроти инфлацијата

Извор: Allison Schrager/Bloomberg

10 април 2023, 09:38

Инфлацијата во САД е на ниво од шест отсто, а посакуваната цел е два отсто

Не може да се смета на рецесија за да се реши проблемот со инфлацијата

Рецесијата може да ѝ наштети на економијата, без да има големо влијание врз инфлацијата

Дури и рецесија можеби нема да ја скроти инфлацијата

Bloomberg

Сите новости од рубриката Коментар

Коментар

сите новости од рубриката Коментар