Вести

Како турбините на ветер да престанат да убиваат лилјаци и птици

Извор: Lara Williams

16 ноември 2023, 10:03

Годишно умираат помеѓу 600.000 и 900.000 лилјаци само во Северна Америка

Зголемувањето на брзината до шест метри во секунда значително ги намалува смртните случаи

Тоа е веројатно затоа што лилјаците не можат да летаат со тие брзини на ветерот

Како турбините на ветер да престанат да убиваат лилјаци и птици

Bloomberg Businessweek Adria

Сите новости од рубриката Коментар

Коментар

сите новости од рубриката Коментар