Берзи

Анализираме што се крие зад откупот на сопствени акции кај македонските компании

Автор: Владимир Николоски

9 март 2023, 06:30

Седумнаесет друштва објавиле донесена одлука за откуп на сопствени акции во 2022 година

Четири друштва објавиле известување за извршен откуп на сопствени акции

Кои се главните причини за откуп на сопствени акции?

Анализираме што се крие зад откупот на сопствени акции кај македонските компании

Depositphotos

Владимир Николоски

Сите новости од рубриката Пазари

Пазари

сите новости од рубриката Пазари