Македонскиот мебел ја живнува надворешната трговија
Македонија

Македонскиот мебел ја живнува надворешната трговија

Годишниот пад во надворешната трговија во најголем дел произлегува од увозот на стоки, којшто и натаму засилено се намалува, при годишен пад и кај извозот на стоки, но поумерен.

07.02.2024

Автор: Владимир Николоски