Кариера

Мудис: Компаниите со повисок рејтинг имаат повеќе жени на лидерските позиции

Извор: Olivia Konotey-Ahulu/Bloomberg

3 март 2023, 09:23

Агенцијата откри корелација помеѓу бројот на жени во одборите и соодветниот рејтинг

Мудис: Компаниите со повисок рејтинг имаат повеќе жени на лидерските позиции

Bloomberg

Сите новости од рубриката Бизнис

Бизнис

сите новости од рубриката Бизнис