Блумберг Адрија ТВ

Никој нема да дојде со сериозен капитал ако нема правна сигурност

Автор: Наташа Стојановска

6 јуни 2024, 13:15

Правната сигурност клучна за влез на странските инвеститори

Потребни се реформи за конечно отворање кон европските и светските пазари на деривати

Се прави сериозен исчекор кон европското законодавство во уредување на целиот финансиски сектор

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ