Македонија

ЕУ со позитивни оцени за Народната банка во борбата со инфлацијата

Автор: Bloomberg Adria

14 мај 2024, 13:36

Во заклучоците се наведува дека инфлацијата се намалила од 19,8 на 4 проценти

Европската комисија ги нотира мерките што НБ ги презеде во изминатиот период

ЕУ со позитивни оцени за Народната банка во борбата со инфлацијата

Народна банка

Bloomberg Adria

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија