Вести

Фантазијата за дигитален детокс заменете ја со нешто пореално

Извор: Пишува: Sarah Green Carmichael

6 март 2023, 09:35

Повеќето од нас не можат да ги остават уредите настрана на подолго време

Сепак, можеме да најдеме повеќе време за офлајн забава

Фантазијата за дигитален детокс заменете ја со нешто пореално

Bloomberg

Сите новости од рубриката Коментар

Коментар

сите новости од рубриката Коментар