Вести

Зошто Германија ја задржува забраната на ЕУ за моторите со внатрешно согорување?

Извор: Andreas Kluth/Bloomberg

17 март 2023, 09:25

Зошто Германија ја задржува забраната на ЕУ за моторите со внатрешно согорување?

Bloomberg

Сите новости од рубриката Коментар

Коментар

сите новости од рубриката Коментар