Вести

ЕСГ-усогласувањето за компаниите бара и соодветна правна заштита

Извор: Филип Србиноски

19 јуни 2023, 09:00

Директивата за корпоративно известување за одржливост е во сила од јануари

Опфатени се сите компании што имаат над 250 вработени и годишен промет од 40 милиони евра

И компании надвор од рамките на ЕУ ќе бидат подложни на овие стандарди под два услова

ЕСГ-усогласувањето за компаниите бара и соодветна правна заштита

Depositphotos

Сите новости од рубриката Коментар

Коментар

сите новости од рубриката Коментар