Businessweek Adria

Кога робот ќе ви зготви вечера и ќе помине со правосмукалка

Извор: Priya Anand/Bloomberg Businessweek

7 април 2024, 13:12

Хуманоидните роботи главно сè уште се во фаза на прототип

Сепак, компаниите веруваат дека нема уште долго

Роботите стануваат сè почести и помоќни во последниве години

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria