Пари

Ликвидноста на пазарот на обврзници се топи поради СВБ

Извор: Masaki Kondo/Bloomberg

15 март 2023, 10:36

Мерката за нестабилност е на највисоко ниво од 2009 година

Ситуацијата стана посложена по пропаѓањето на СВБ

Ликвидноста на пазарот на обврзници се топи поради СВБ

Bloomberg

Сите новости од рубриката Пазари

Пазари

сите новости од рубриката Пазари