Суровини

Елдорадото од фотонапонски централи може скапо да го платиме

Автор: Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

14 мај 2024, 06:33

Земјава лани од сопствено производство задоволила 97,25 отсто од потребите за струја

Производството на струја од сонце лани се зголемило за 287 отсто споредено со 2022 година

Вишокот струја од ОИЕ создава нови трошоци и нестабилен систем

Елдорадото од фотонапонски централи може скапо да го платиме

Promo / ProCredit

Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

Сите новости од рубриката Пазари

Пазари

сите новости од рубриката Пазари