Суровини

Ќе се подготви ли Македонија навреме за енергетското поврзување со ЕУ?

Автор: Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

14 мај 2024, 06:16

Поврзувањето на енергетските пазари треба да се изврши до 2026 година

Македонија треба да се поврзе преку соседна земја членка на ЕУ

Има ли доволно време за усогласување со ЕУ-регулативите?

Ќе се подготви ли Македонија навреме за енергетското поврзување со ЕУ?

Depositphotos

Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

Сите новости од рубриката Пазари

Пазари

сите новости од рубриката Пазари