Инфраструктурните проекти клучни за регионален развој, ЕУ фондовите го сменија имиџот на Хрватска
Компании

Инфраструктурните проекти клучни за регионален развој, ЕУ фондовите го сменија имиџот на Хрватска

Колку е важен регионалниот развој покажува фактот што ЕУ преку кохезиона политика издвојува дури третина од својот буџет за развој на помалку развиените региони на блокот.

04.06.2024

Автор: Marta Premužak