Компании

Откриени пропусти во финансиските извештаи на „Кредит Суис“

Извор: Marion Halftermeyer/Bloomberg

14 март 2023, 10:21

Во известувањето се откриени „материјални слабости“

PwC издаде негативно мислење за ефективноста на внатрешната контрола на банката

„Кредит суис“ усвои план за закрепнување

Откриени пропусти во финансиските извештаи на „Кредит Суис“

Bloomberg

Сите новости од рубриката Бизнис

Бизнис

сите новости од рубриката Бизнис