Економија

Светот е сè позадолжен и поподелен

Извор: Shawn Donnan – Bloomberg Businessweek

27 јуни 2024, 06:00

Според ОН, 3,3 милијарди живеат во земји во кои се троши повеќе за камати отколку за образование

Поради војните и протекционизмот, многу нации се во полоша положба

Земјите се организираат во геополитички блокови и се борат со технолошки нарушувања

Светот е сè позадолжен и поподелен

Bloomberg

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

Светот е сè позадолжен и поподелен
Економија

Светот е сè позадолжен и поподелен

Деловните лидери и инвеститорите се соочуваат со крајот на ерата во која ниските трговски бариери и појавата на нова средна класа во економиите во развој ги поттикнаа одлуките за инвестирање.

27.06.2024

сите новости од рубриката Businessweek Adria