Македонија

Македонскиот мебел ја живнува надворешната трговија

Автор: Владимир Николоски

7 февруари 2024, 11:53

Паѓа надворешнотрговската размена на Македонија

Пад на извозот кон Германија, суфицит со Белгија

Македонскиот мебел ја живнува надворешната трговија

Depositphotos

Владимир Николоски

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија