Свет

Индустрискиот раст е најнов знак за економско закрепнување на Кина

Извор: Yongchang Chin/Bloomberg

1 април 2024, 10:27

Економските податоци укажуваат на знаци на забрзување

Пазарот на имот и дефлацискиот притисок остануваат предизвици

Индустрискиот раст е најнов знак за економско закрепнување на Кина

Bloomberg

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија