Вести

ББА-анализа: Како ќе се движат цените на гасот во текот на зимата?

Автор: Mihael Blažeković, analitičar Bloomberg Adria

13 октомври 2023, 08:00

Природниот гас учествува во 25 отсто во вкупната потрошувачка на енергенти во ЕУ

Бродовите со ЛНГ станаа барана стока

Цените на превозот се удвоија - од 50.000 долари на ден пред конфликтот на 100.000 долари денес

ББА-анализа: Како ќе се движат цените на гасот во текот на зимата?

Bloomberg Mercury

Mihael Blažeković, analitičar Bloomberg Adria

Сите новости од рубриката Коментар

Коментар

сите новости од рубриката Коментар