Патувањa

Овие дестинации ќе изгубат половина од сончевите денови до 2100 година

Извор: Lebawit Lily Girma/Bloomberg

5 мај 2024, 10:00

Доминиканска Република ќе има 124 сончеви дена помалку

Многу економии зависат од туризмот

Русија, Канада и другите земји од глобалниот север ќе добијат повеќе денови на отворено во иднина

Овие дестинации ќе изгубат половина од сончевите денови до 2100 година

Depositphotos

Сите новости од рубриката Престиж

Престиж

сите новости од рубриката Престиж