„Комерцијална банка“ не се откажува од „Стопанска банка Битола“ и од странски инвеститор
Компании

„Комерцијална банка“ не се откажува од „Стопанска банка Битола“ и од странски инвеститор

Максимизирање на профитабилноста на работењето со преземање прифатливи ризици останува една од приоритетните цели на банката во претстојниот период.

28.02.2024

Автор: Владимир Николоски