Кариера

Анкета на Фед: Половина од фирмите користат ВИ за да ги намалат трошоците за плати

Извор: Brian Delk/Bloomberg

9 јули 2024, 12:45

Во САД технологијата е почеста кај производниот сектор отколку кај услугите

Анкета на Фед: Половина од фирмите користат ВИ за да ги намалат трошоците за плати

Depositphotos

Сите новости од рубриката Бизнис

Бизнис

Голем пакет на продажба: Кој ќе плати 7 милиони евра за акции во „Македонијатурист“?
Компании

Голем пакет на продажба: Кој ќе плати 7 милиони евра за акции во „Македонијатурист“?

Во пакетот практично се продава 9,83 отсто од основната главнина на друштвото, со почетна продажна цена од 9.800 денари по акција преку моделот „се или ништо“.

12.07.2024

Автор: Александра Томиќ

сите новости од рубриката Бизнис