Компании

Осигуреници за пет месеци наплатија 5,3 милиони евра од приватно здравствено осигурување

Извор: Блумберг Адрија

19 јуни 2024, 10:42

Приватното здравствено осигурување е најпопуларен осигурителен продукт

Вредноста на исплатените штети за сите класи неживотно осигурување изнесува 31,7 милион евра

Најголема исплата на штети има за каско осигурени возила

Осигуреници за пет месеци наплатија 5,3 милиони евра од приватно здравствено осигурување

Depositphotos

Сите новости од рубриката Бизнис

Бизнис

Голем пакет на продажба: Кој ќе плати 7 милиони евра за акции во „Македонијатурист“?
Компании

Голем пакет на продажба: Кој ќе плати 7 милиони евра за акции во „Македонијатурист“?

Во пакетот практично се продава 9,83 отсто од основната главнина на друштвото, со почетна продажна цена од 9.800 денари по акција преку моделот „се или ништо“.

12.07.2024

Автор: Александра Томиќ

сите новости од рубриката Бизнис