Финансии

Зошто банките денес се толку здодевни и зошто тоа им се допаѓа?

Извор: Bre Bradham - Bloomberg Businessweek

6 јуни 2024, 06:30

Една година по колапсот на СВБ, регионалните банкари го прифатија штедењето како доблест

Регионалните банки сега работат на враќање на довербата

Довербата во банките се враќа на ниво од крајот на првата деценија на 21 век

Зошто банките денес се толку здодевни и зошто тоа им се допаѓа?

Bloomberg Businessweek

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria