Финансии

Што е ЕСГ инвестирање и зошто е на удар на критиките?

Извор: Saijel Kishan – Bloomberg QuickTakes

11 јуни 2024, 06:04

Широката употреба на ЕСГ факторите поттикна скептицизам

Општите цели на ЕСГ се да се постигне општествено влијание и усогласување со личните вредности

Клучните ЕСГ ризици се климатските промени, незадоволството на работниците, судските спорови

Што е ЕСГ инвестирање и зошто е на удар на критиките?

Depositphotos

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria