Европа

ЕЦБ сè уште не може да прогласи победа над инфлацијата

Извор: Milda Seputyte

11 јуни 2024, 10:27

Рано е да се подигне знамето за победа

Намалувањето на трошоците за задолжување од страна на ЕЦБ укажува на „значаен чекор напред“

ЕЦБ сè уште не може да прогласи победа над инфлацијата

Daniel Roland/AFP/Getty Images

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија