Македонија

Директните инвестиции во Македонија достигнаа над седум милијарди евра

Автор: Владимир Николоски

30 септември 2023, 11:06

Од нив, 4,9 милијарди евра се вложувања во сопственички капитал

Две милијарди евра се вложувања во должнички инструменти

Директните инвестиции во Македонија достигнаа над седум милијарди евра

Bloomberg Mercury

Владимир Николоски

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија