Македонија

Пензиските друштва имаат рецепт за социјална сигурност и повисок стандард

Извор: Блумберг Адрија

20 јуни 2024, 06:30

Претставници на трите пензиски друштва на тркалезната маса „Not so small talk“ на „Блумберг Адрија“

Нови демографски и економски предизвици за пензиското осигурување

Кои се решенијата и какви се идеите за понатамошен развој на тростолбниот пензиски систем?

Пензиските друштва имаат рецепт за социјална сигурност и повисок стандард

Блумберг Адрија

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија