Економија

Светот се врти кон нуклеарната енергија, а регионот Адрија?

Извор: Ненад Радичевиќ, надворешнополитички новинар и дописник од Германија

3 април 2024, 06:19

Нуклеарната енергија е клучна во декарбонизацијата на енергетскиот сектор

Големите технолошки корпорации се насочени кон инвестиции во атомска енергија

Нови реактори се планирани во Словенија, Унгарија, Романија и во Бугарија

Светот се врти кон нуклеарната енергија, а регионот Адрија?

Depositphotos

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria