Мислење

Само електричните возила не се доволни за да се спречат климатските промени

Извор: Bloomberg

20 јуни 2023, 08:40

Преминот кон возила на друг погон нема да биде лесен

На светско ниво, 13 отсто од продадените возила се на електричен погон

Тој удел пред десет години беше 0,2 отсто

Само електричните возила не се доволни за да се спречат климатските промени

Justin Sullivan/Getty Images

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria