Европа

Чудниот пазар на трудот ѝ отежнува на ЕЦБ во одлуката дали да ги намали каматите

Извор: Alexander Weber/Bloomberg

22 јануари 2024, 14:30

Пазарот на трудот во еврозоната е невообичаено силен и не ги поддржува очекувањата за намалување

Загатката е како невработеноста е рекордно ниска, платите растат, а продуктивноста опаѓа

Растот на платите може да ги одложи плановите на ЕЦБ за монетарно олеснување

Чудниот пазар на трудот ѝ отежнува на ЕЦБ во одлуката дали да ги намали каматите

Bloomberg

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија