Македонија

Вработувањето на жените е добро за економски раст

Извор: Блумберг Адрија

23 март 2024, 11:00

Јазот помеѓу учеството на мажите и жените во работната сила е ист како пред 30 години

ММФ: БДП може да се зголеми ако се зголеми учеството на жените во работната сила за 5,9 п.п.

Вработувањето на жените е добро за економски раст

Depostiphoto

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија