Македонија

Прометот во трговијата се намали за 4,5 отсто

Автор: Мирјана Јовеска

31 август 2022, 16:57

Прометот на мало со храна, пијалоци и тутун е намален за 11,8 проценти на годишно ниво

Прометот со непрехранбени производи е намален за 6,1 отсто

Раст бележи единствено прометот во трговија на мало со автомобилски горива, од 11,5 отсто

Прометот во трговијата се намали за 4,5 отсто

Depositphotos

Мирјана Јовеска

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија