Суровини

Србија и Бугарија го комплетираa гасоводот за да ја намалат зависноста од Русија

Извор: Jan Bratanic and Misha Savic/Bloomberg

10 декември 2023, 13:30

Проектот е делумно финансиран преку грантови од ЕУ,

Гасоводот се протега на 170 километр

Србија ќе го плати за делот од гасоводот што минува низ нејзината територија.

Србија и Бугарија го комплетираa гасоводот за да ја намалат зависноста од Русија

Bloomberg Mercury

Сите новости од рубриката Пазари

Пазари

Француската криза го вивна доларот
Пари

Француската криза го вивна доларот

Индексот Bloomberg Dollar Spot е малку оддалечен од нивоата забележани последен пат во ноември, бидејќи техничките показатели откриваат дека јачината на зелената банкнота има простор за раст.

18.06.2024

сите новости од рубриката Пазари