Економија

Трошењето во Македонија доби на интензитет

Автор: Александра Томиќ

29 март 2024, 14:27

Раст на трговијата на мало во Македонија од 4,8 отсто во февруари годинава

Ова е очекувано бидејќи се смирува инфлацијата

Платите во Македонија растат најбрзо во регионот

Александра Томиќ Главен уредник на Bloomberg Adria Makedonija digital

@tomikaleksandra
Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија