Компании

И македонските компании ќе добијат обврска да известуваат за ЕСГ

Автор: Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

8 февруари 2024, 06:00

Готов е новиот закон за сметководство, изработен во соработка со ЕУ

Нефинансиските извештаи стануваат задолжителни за компаниите со над 500 работници

Најголем предизвик ќе биде малите локални компании да ги сфатат придобивките

И македонските компании ќе добијат обврска да известуваат за ЕСГ

Depositphotos

Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

Владата одобрила анекс на договорот за неизградената фабрика за е-возила во Тетово
Компании

Владата одобрила анекс на договорот за неизградената фабрика за е-возила во Тетово

Владата во заминување на една од последните седници во 2023 година, одржана на 26 декември, дала согласност Дирекцијата за ТИРЗ да склучи анекс на договорот за државна помош.

пред 12 часа

Автор: Владимир Николоски

Сите новости од рубриката Бизнис

Бизнис

Владата одобрила анекс на договорот за неизградената фабрика за е-возила во Тетово
Компании

Владата одобрила анекс на договорот за неизградената фабрика за е-возила во Тетово

Владата во заминување на една од последните седници во 2023 година, одржана на 26 декември, дала согласност Дирекцијата за ТИРЗ да склучи анекс на договорот за државна помош.

пред 12 часа

Автор: Владимир Николоски

сите новости од рубриката Бизнис