Македонија

Сточарството во криза: Тони храна од увоз, производството е заборавено

Извор: Андреа Чобанова

19 февруари 2024, 07:30

Еден од главните фактори за состојбата во сточарството е социоекономскиот аспект

Во последните две години се произведува за сто милиони литри помалку млеко

Во сточарството, тренд на раст забележуваат единствено одгледувалиштата на свињи

Сточарството во криза: Тони храна од увоз, производството е заборавено

Bloomberg

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија