Македонија

Се изедначува бројот на деца до 14 и лица над 65 години - кој ќе работи во иднина?

Автор: Александра Томиќ

Коавтор: Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

23 мај 2024, 06:00

Стареењето на населението и високата стапка на емиграција се дополнителни предизвици

Сѐ помалку работници издржуваат зголемен број постари лица

Од 2017 до 2022 година работоспособното население се намалило за над 200.000 лица

Се изедначува бројот на деца до 14 и лица над 65 години - кој ќе работи во иднина?

Depositphotos

Александра Томиќ Главен уредник на Bloomberg Adria Makedonija digital

@tomikaleksandra

Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија