Вести

Колапсот на СВБ изнесе на виделина многу проблеми

Извор: Chris Hughes/Bloomberg

14 март 2023, 12:05

Се поставува прашањето што ќе се случи при крах поголем од овој

Воспоставената горна граница на осигурување на депозитите важи само додека не се случи нешто лошо

Кој би ја платил сметката во случај на поголем банкарски колапс?

Колапсот на СВБ изнесе на виделина многу проблеми

Bloomberg Mercury

Сите новости од рубриката Коментар

Коментар

сите новости од рубриката Коментар