Cтил

Свет со филтер: Како алгоритмите ги создаваат нашите избори?

Автор: Natasha Davidov

9 јуни 2024, 08:34

Алгоритмите одредуваат што гледаме, купуваме, што сакаме и каде го поминуваме времето

Онлајн модата има големо влијание врз вкупната онлајн продажба во Европа

Каде води „тиранијата“ на алгоритмите и дали изборите што ни ги наметнуваат се секогаш најдобри?

Свет со филтер: Како алгоритмите ги создаваат нашите избори?

Depositphotos

Natasha Davidov

Сите новости од рубриката Престиж

Престиж

сите новости од рубриката Престиж