Европа

Датумот за намалување на стапките е само почеток на дилемите за ЕЦБ

Извор: Jana Randow, Mark Schroers, Alexander Weber/Bloomberg

6 февруари 2024, 12:54

Големината на чекорите, темпото на олеснување и крајната точка се предмет на дебата

Официјалните лица споделија многу различни ставови за тоа како да се продолжи

Датумот за намалување на стапките е само почеток на дилемите за ЕЦБ

Bloomberg

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија