Македонија

Цените во земјава растат со (не)оправдани изговори

Автор: Александра Томиќ

13 мај 2024, 06:03

Во април е измерена инфлација од четири проценти

Дали е можно одмрзнувањето на цените да има долготраен ефект?

Во практика и глобално има низа примери на оваа појава

Цените во земјава растат со (не)оправдани изговори

Bloomberg

Александра Томиќ Главен уредник на Bloomberg Adria Makedonija digital

@tomikaleksandra
Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија