Македонија

За камати и главнини во јули државата ќе плати над 100 милиони евра

Автор: Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

13 јуни 2024, 06:00

Достасуваат обврзници од 2014 и 2021 и записи од лани

Достасува за плаќање и првата камата за граѓанските обврзници

Кој ќе седне во жешкото столче во Министерството за финансии?

За камати и главнини во јули државата ќе плати над 100 милиони евра

МИА

Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија