Берзи

Балканска берза решение за слабата ликвидност на Македонската?

Извор: Пиа Бедене, Александра Томиќ

3 мај 2023, 08:15

Сите берзи поединечно имаат слаб промет

Една таква иницијатива е проектот СЕЕ линк (SEE Link)

Дали развојот на пазарот на капитал во регионот е практично можен?

Балканска берза решение за слабата ликвидност на Македонската?

Depositphotos

Сите новости од рубриката Пазари

Пазари

сите новости од рубриката Пазари