Тргување со акции без трошоци следната среда на Македонската берза
Берзи

Тргување со акции без трошоци следната среда на Македонската берза

На „Инвеститорскиот ден“ сите домашни физички лица ќе можат да купат или продадат кои било акции без да ги платат провизиите кон берзата, ЦДХВ и овластените пазарни учесници

06.09.2023

Автор: Владимир Николоски