Македонија

Банките добија насоки за управување со ризиците од климатските промени

Автор: Владимир Николоски

28 октомври 2023, 12:46

Нов придонес кон зелена економија

Банките да станат свесни за ризиците од климатските промени

Банките добија насоки за управување со ризиците од климатските промени

МИА

Владимир Николоски

Народната банка ќе ги оценува климатските ризици кај банките
Финансии

Народната банка ќе ги оценува климатските ризици кај банките

Народната банка, велат оттаму, ќе го зајакне и супервизорскиот пристап, со постепено активно вклучување на климатските ризици при оцената на ризичниот профил на банките

02.09.2023

Автор: Владимир Николоски

Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија